Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA  O WYNIKACH

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuje, że w dniu 02.11.2011 r. o godzinie 09:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu nr  ZP-06/2011 w trybie Przetargu nieograniczonego na „ROBOTY REMONTOWO-KONSERWACYJNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ CZYNNIKA WODNEGO NA GLIKOLOWY DLA OBIEGÓW CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO CENTRAL WENTYLACYJNYCH  W WSA W KIELCACH

Badanie ofert zakończono w dniu 02-11-2011 r. o godz. 10:00.

Wpłynęły dwie oferty.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. -  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca;

Wierzbicki Instalacje

Technika Grzewcza i Sanitarna

Tomasz Wierzbicki

26-026 Morawica,

ul. Krótka 1

Który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 114 000,00 zł ) jedynym kryterium była cena.

Oferta ważna która podlegała ocenie;

Oferta nr 1 Climatech sp. z o.o. 25-655 Kielce, 1-go Maja 191 zaoferowana

cena 125 000,00 zł , który otrzymał 91,20 pkt.

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 02.11.2011 r.

nowa podstrona, dodana 2011-11-02

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-11-02
Metryczka
  • opublikowano:
    02-11-2011 11:44
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000