Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach przetargu na drukarki

Kielce, dnia 21.11.2011r.

  

Egz.nr 3

  

INFORMACJA  O WYNIKACH

 
            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuje, że w dniu 21.11.2011 r. o godzinie 09:15 odbyło się otwarciem ofert w postępowaniu nr  ZP-07/2011 na „DOSTAWA DRUKAREK LASEROWO MONOCHROMATYCZNYCH”.

Badanie ofert zakończono w dniu 2011-11-21 o godz. 11:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. -  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca;

 

ProfiKop

Przedsiębiorstwo Prywatne „ProfiKop” Sp. z o.o.

25-528 Kielce,

ul. Zagnańska 84a

Który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 24 366,30 zł ) jedynym kryterium była oferta ważna i jej punktacja;

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Handlowe NET com Grzegorz Czerwiński ul. Domaniówka1/1B ,25-413 Kielce  zaoferował kwotę – 24 969,00 i otrzymał  97,59 pkt.

 Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 21.11.2011 r.


 

Wyk. w 5 egz.

Egz. Nr 1 do 2 wykonawcy

Egz. Nr 3 strona internetowa

Egz. Nr 4  a/a

Egz. Nr 5 Tablica ogłoszeń


 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 21.11.2011r.
Metryczka
  • opublikowano:
    21-11-2011 12:33
    przez: Tomasz Chrzanowski
  • zmodyfikowano:
    21-11-2011 12:36
    przez: Tomasz Chrzanowski
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000