Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH - DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO

Kielce, dnia 08.12.2011r.
Egz.nr .2

 

INFORMACJA  O WYNIKACH

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuje, że w dniu 08.12.2011 r. o godzinie 15:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu nr  ZP-09/2011 na „DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO
DLA WSA W KIELCACH

Badanie oferty zakończono w dniu 08-12-2011 r. o godz. 15:40.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. -  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca;

TANDEM Sp. z o.o.

Filia Kielce

Ul. Transportowców 16

Który otrzymał 100 pkt. jedynym kryterium była cena.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 08.12.2011 r.

Wyk. w 4 egz.

 

Egz. Nr  1 wykonawca

Egz. Nr  2 strona internetowa

Egz. Nr  3  Tablica ogłoszeń

Egz. Nr  4 a/a

nowa podstrona, dodana 2011-12-08

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-12-08
Metryczka
  • opublikowano:
    08-12-2011 15:58
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000