Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o unieważnieniu postępowania

ZP-01 / 2012

Kielce dnia 29 marca 2012 r

Informacja  o unieważnieniu postępowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach , jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na kompleksowe świadczenie polegające na usłudze dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla informuje, że w/w. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93.ust.1  pkt. 7 .ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U .z 2010 r .Nr 113,poz.759 z póżn zmianami )

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Umowa przygotowana przez wykonawcę jest niezgodna z przedmiotem zamówienia określonym  w zaproszeniu do negocjacji oraz ze złożoną ofertą

nowa podstrona, dodana 2012-03-29

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2012-03-29
Metryczka
  • opublikowano:
    29-03-2012 14:39
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000