Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH - DOSTAWA DRUKAREK Z KOMPLETEM MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TYCH URZĄDZEŃ

 


INFORMACJA  O WYNIKACH

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuje, że w dniu 10.10.2012 r. o godzinie 09:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu nr  ZP-05/2012 na „DOSTAWĘ DRUKAREK Z KOMPLETEM MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TYCH URZĄDZEŃ”.

Badanie ofert zakończono w dniu 10.10.2012 r o godz. 10:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. -  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

DRUKMISTRZ s.c.

ul. Wielicka 25 30-552 Kraków

Który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 31 639,29 zł ) jedynym kryterium była cena

Oferty ważne i punktacje;

 

Oferta nr 1 BIUREX Sp. z o.o. 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84, zaoferował kwotę 32 103,00 zł

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Prywatne „ProfiKop” Sp. z o.o. 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84a

zaoferował kwotę – 37 132,47 zł.

Oferta nr 4 CRANN Sp. z o.o. al. 29 Listopada 52 31-425 Kraków zaoferował kwotę – 32 783,00 zł.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 10.10.2012 r . 

Wyk. w 7 egz.

Egz. Nr 1do 4 wykonawcy

Egz. Nr 5 strona internetowa

Egz. Nr 6  a/a

Egz. Nr 7 Tablica ogłoszeń

 

nowa podstrona, dodana 2012-10-10

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bozena Pniewska
Data wytworzenia: 2012-10-10

 

Metryczka
  • opublikowano:
    10-10-2012 17:22
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000