Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU - DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO DLA WSA W KIELCACH

 

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO ZP-07/2012

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuje, że w dniu 25.10.2012 r. o godzinie 09:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu nr ZP-07/2012 na: "DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO DLA WSA W KIELCACH”.

Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na realizację w/w zamówienia  kwotę 60 000 zł..

Złożono 3 oferty:

1. VOL sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań Oddział Kraków ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków- 48482,91zł.

2. FRAMKO 2 Sp. J. J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce- 63652,03zł.

3. Complex  Computers Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18- 79500,00zł.

Badanie ofert zakończono w dniu 2012-10-26 o godz. 08:15.

W wyniku wykonanych czynności:

1)  Oferta  wykonawcy VOL sp. z o.o. Sp. K.  podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej  treść nie odpowiada treści SIWZ.

Oferta wykonawcy VOL Sp. z o.o. S.K. jest niezgodna z treścią SIWZ w następującym zakresie

niezgodne z przedmiotem zamówienia pozycje:

poz. 5 laptop brak express card;

poz. 8 Dysk twardy do macierzy opisano 750GB, w ofercie jest 1TB;

poz.12 myszka wymagalne funkcje przycisku programowalne w ofercie brak

2)  W stosunku do ofert wykonawców: FRAMKO 2 Sp. J. i  Complex Computers Sp. z o.o. unieważniono postępowanie stosownie do postanowień art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. -  dalej ustawy), gdyż wartość oferty najkorzystniejszej przekroczyła kwotę jaką zamawiający  zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 

 

nowa podstrona, dodana 2012-10-26

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominik Gajek
Data wytworzenia: 2012-10-26
Metryczka
  • opublikowano:
    26-10-2012 12:02
    przez: Darek Kwiecień
  • zmodyfikowano:
    26-10-2012 12:34
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000