Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Numer ZP-09/2012

 

INFORMACJA  O WYNIKACH

                                                                                                                    

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach  ul. Prosta 10  25-366 Kielce, informuje, że w dniu 23.11.2012 r. r. o godz. 14.15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”. Ocenę ofert zakończono w dniu 2012-11-26 o godz. 08:15

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty z najniższą ceną na część I i II złożył Wykonawca:

Poczta Polska S.A. Region Sprzedaży Kielce

Pl. Niepodległości 2

25-949 Kielce

w/w wykonawca otrzymał w każdej z części po100 pkt  

 

Pozostałe oferty:

 

 

Złożono tylko jedną ważną ofertę.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana po 26.11.2012 r.

nowa podstrona, dodana 2012-11-26

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bozena Pniewska
Data wytworzenia: 2012-10-26
Metryczka
  • opublikowano:
    26-11-2012 15:09
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000