Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla Wykonawców nr 1 - Dostawa sprzętu komputerowego ZP-03/2013

Numer sprawy ZP-03/2013

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę sprzętu komputerowego dla WSA W Kielcach”- numer ZP-03/2013
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)ze zm. zawiadamia się, że w dniu 30 października 2013r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, dotyczący:

”Dotyczy: 3.1. Przedmiot Zamówienia, Komputer

Pytanie 1:  18 szt Wnosimy o usunięcie zapisu „komputer w oferowanej konfiguracji wyprodukowany w liczbie co najmniej 10 000 egzemplarzy”

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga aby komputer wyprodukowany był w 2013r. Ponadto „w oferowanej konfiguracji" występuje system operacyjny „MS Windows 7 Pro PL lub Windows 8 Pro PL" co ogranicza rynek sprzedaży niemal wyłącznie do Polski. Z analizy wykonawcy wynika, iż żaden producent działający na rynku polskim nie jest w stanie spełnić tego warunku. Kolejnym problemem pozostaje, jak Zamawiający zamierza zweryfikować czy dany komputer był wyprodukowany w ilości 10 000 egzemplarzy czy też nie.

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 2: Jakie oprogramowanie Zamawiający ma na myśli specyfikując
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć komputer z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 Pro PL SP1 oraz innym oprogramowaniem koniecznym do pracy”


Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.


Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
Leszek Dzierwa


nowa podstrona, dodana 2013-10-30Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bozena Pniewska
Data wytworzenia: 2013-10-30

 

Metryczka
  • opublikowano:
    30-10-2013 14:21
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000