Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana struktury organizacyjnej WSA w Kielcach

Zmiana struktury organizacyjnej WSA w Kielcach

 

Z dniem 1 maja 2010r. zarządzeniem Nr 3/2010 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2010 r. została wprowadzona zmiana struktury organizacyjnej WSA w Kielcach.
Zniesiono  oddziały: Spraw Ogólnych i Osobowych, Administracyjno-Gospodarczy i Finansowo-Budżetowy i utworzono Oddział Administracyjno – Gospodarczy i Finansowo-Budżetowy. Utworzono samodzielne stanowisko do spraw osobowych do wykonywania zadań w zakresie: spraw kadrowych i szkolenia oraz osobowych i socjalnych sędziów i innych pracowników Sądu oraz samodzielne stanowisko do spraw prezydialnych do wykonywania zadań w zakresie: prowadzenia sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa Sądu, obsługi zgromadzenia ogólnego sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego i kolegium sądu oraz spraw organizacyjnych i nadzorczych.
W związku z w/w zarządzeniem w skład Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach od 1 maja 2010 r. będą wchodzić następujące wydziały i inne komórki organizacyjne:
1)     Wydział I Orzeczniczy,
2)     Wydział II Orzeczniczy,
3)     Wydział Informacji Sądowej,
4)     Oddział Administracyjno-Gospodarczy i Finansowo-Budżetowy,
5)     Samodzielne stanowiska pracy:
  • Dyrektor Sądu,
  • Do spraw osobowych
  • Do spraw prezydialnych,
  • Audytu wewnętrznego.


 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia: 20-04-2010 r.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    20-04-2010 14:10
    przez: Tomasz Chrzanowski
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000