Obsługa interesantów

1. Wydział Informacji Sądowej, czytelnia akt - parter pokój nr 126 udziela osobom zainteresowanym informacji o stanie spraw załatwianych w Sądzie i udostepnia im do wglądu akta spraw  codziennie w godzinach urzędowania Sądu - od 7:30  do 15:30.
 
2. Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej lub upoważniony pracownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, informacji i postulatów codziennie w godzinach urzędowania Sądu - od 7:30  do 15:30 - (czytelnia akt parter pokój nr 126, bądź telefonicznie pod numerem 41/3405308).
 
3. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej  przyjmuje interesantów  w poniedziałki w godzinach od 11:00 do 14:00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej - czytelnia akt, bądź telefonicznie pod numerem 41/3405308).
 
4. Przewodniczący Wydziałów I i II w sprawach dotyczących tych wydziałów przyjmują w poniedziałki w godzinach od 11:00 do 14:00 (po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej - tel 41/3405308).
 
5. Prezes i Wiceprezes Sądu w sprawach petycji, skarg i wniosków przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 14:00 (po uprzednim uzgodnieniu z terminu za pośrednictwem Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej - tel 41/3405307).
 

 

sad-lat-440x200-k.jpeg