Majątek WSA Kielce

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach dysponuje majątkiem, w którego skład wchodzą:

  • Nieruchomość o powierzchni 7681,00 m² położona przy ul. Prostej 10 w Kielcach przekazana Decyzją MSWiA nr 17/06 z dnia 31.05.2006r przez Skarb Państwa w trwały zarząd na czas nieokreślony,
  • Budynek Sądu – powierzchnia użytkowa 4156,78 m²,
  • Majątek ruchomy - wyposażenie budynku (sprzęt biurowy, komputery i inne),
  • Samochody : osobowy i dostawczy.

sad-lat-440x200-k.jpeg