Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, może być udostępniona na wniosek, skierowany do Wydziału Informacji Sądowej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, t.j.).

 
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:  DOCwzór wniosku-o-udostepnienie-informacji-publicznej.doc

sad-lat-440x200-k.jpeg