Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429.t.j) Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Udostępnianie informacji publicznych w Wojewódzkim  Sądzie Administracyjnym w Kielcach następuje:

 • poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.kielce.wsa.gov.pl

- dotyczy to w szczególności informacji o treści orzeczeń wydawanych przez sądy administracyjne,  które są dostępne z bazy znajdującej się pod adresem www:http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query.

 • na pisemny wniosek
  • skierowany na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, fax: 41-334-90-40,
 • na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl,
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej WSA w Kielcach: /vw6a6y61fz/skrytka oraz /vw6a6y61fz/SkrytkaESP
 • w formie ustnej, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2007
  przez: Jolanta Grzybowska
 • opublikowano:
  17-04-2007 13:02
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  05-03-2020 14:46
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 5916
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000