Elektroniczna Skrzynka Podawcza w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach

Uprzejmie informujemy, że elektroniczna skrzynka podawcza przeznaczona jest do wymiany korespondencji w postępowaniu w sprawach udostępniania informacji publicznej oraz w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków.

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie e-PUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

 

Zasady dostarczania dokumentów elektronicznych do WSA w Kielcach

1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach:

- wyłącznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej WSA w Kielcach zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (e-PUAP);

2. Rodzaje spraw załatwianych przez WSA w Kielcach w ramach elektronicznej skrzynki podawczej:

- postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznych,

- postępowanie w sprawie skarg i wniosków,

wnoszenie pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego,

3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:

- dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP;

- wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów;

- akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP;

sad-lat-440x200-k.jpeg