Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie utworzenia WSA

 

Dz.U.03.72.652
2004.09.11       
zm. Dz.U.04.187.1927 § 1
 
 
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2003 r.)
 
Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:
   
§ 1. Tworzy się następujące wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala się ich siedziby i obszary właściwości:
1)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - dla obszaru województwa podlaskiego;
2)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy - dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;
3)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - dla obszaru województwa pomorskiego;
4)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - dla obszaru województwa śląskiego;
41)  (1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego;
42) (2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;
5)  (3) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - dla obszaru województwa małopolskiego;
6)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - dla obszaru województwa lubelskiego;
7)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - dla obszaru województwa łódzkiego;
8)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego;
9)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu - dla obszaru województwa opolskiego;
10)  (4) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - dla obszaru województwa wielkopolskiego;
11)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - dla obszaru województwa podkarpackiego;
12)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;
13)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - dla obszaru województwa mazowieckiego;
14)  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - dla obszaru województwa dolnośląskiego.
 
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Metryczka
 • wytworzono:
  16-04-2007
  przez: Wiceprezes WSA w Kielcach
 • opublikowano:
  16-04-2007 11:42
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  17-02-2015 13:16
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 6489
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000