Ruch spraw - Wydział II

Ruch spraw w roku 2019 - WYDZIAŁ II

Miesiąc
Rodzaj spraw
Pozostało z poprzedniego okresu
Wpłynęło
ŁĄCZNIE OGÓŁEM + ZAMKNIĘTO
Załatwiono
ZAMKNIĘTO
Pozostało na następny okres
OGÓŁEM
w tym
na rozprawie
na posiedzeniu niejawnym
ogółem
z tego wyrokiem
I
SA
119 85 59 56 44 12 7 3 145
SAB
6 6 5 3 1 2 1 2 7
SO
  1 1 1   1      
Razem
125 92 65 60 45 15 8 5 152
II
SA
145 47 61 61 44 17 9   131
SAB
7 5 3 3   3 2   9
SO
  1 1 1   1      
Razem
152 53 65 65 44 21 11   140
III
SA
131 79 59 59 39 20 11   151
SAB
9 7 6 6   6 4   10
SO
  1             1
Razem
140 87 65 65 39 26 15   162
IV
SA
151 83 75 72 52 20 7 3 159
SAB
10 1 9 9 2 7 1   2
SO
1 1 1 1 1       1
Razem
162 85 85 82 55 27 8 3 162
V
SA
159 91 73 72 51 21 7 1 177
SAB
2 5             7
SO
1   1 1   1      
Razem
162 96 74 73 51 22 7 1 184
VI
SA
177 65 94 92 50 42 12 2 148
SAB
7 5 3 3 2 1 1   9
SO
                 
Razem
184 70 97 95 52 43 13 2 157
VII
SA
148 110 56 51 32 19 4 5 202
SAB
9 6 2 2 1 1 1   13
SO
  1             1
Razem
157 117 58 53 33 20 5 5 216
VIII
SA
202 89 58 57 41 16 4 1 233
SAB
13 3 5 5 2 3 1   11
SO
1 1 1 1   1     1
Razem
216 93 64 63 43 20 5 1 245
IX
SA
233 118 93 91 77 14 6 2 258
SAB
11 2 7 7 1 6 3   6
SO
1               1
Razem
245 120 100 98 78 20 9 2 265
X
SA
258 124 129 108 87 21 10 21 253
SAB
6 24 4 4 2 2 1   26
SO
1               1
Razem
265 148 133 112 89 23 11 21 280
XI
SA
                 
SAB
                 
SO
                 
Razem
                 
XII
SA
                 
SAB
                 
SO
                 
Razem
                 
Ogółem 2019r.                  

 

Statystyki ruchu spraw z lat ubiegłych

PDFII_2006.pdf

PDFII_2007.pdf

PDFII_2008.pdf

PDFII_2009.pdf

PDFII_2010.pdf

PDFII_2011.pdf

PDFII_2012.pdf

PDFII_2013.pdf

PDFII_2014.pdf

PDFII_2015.pdf

PDFII_2016.pdf

sad-lat-440x200-k.jpeg