Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie spraw

 Pisma adresowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przyjmuje biuro podawcze. Pisma mogą być składane osobiście (biuro podawcze pok. nr 104), za pośrednictwem poczty bądź polskiego urzędu konsularnego za granicą. Pracownik biura podawczego poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego sekretariatu wydziału. Następnie kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.

Pisma procesowe mogą być wnoszone do sądu administracyjnego nie tylko w postaci papierowej, ale również w formie dokumentu elektronicznego . Od dnia 31 maja 2019 r. zgodnie z art. 46 § 2 a i 2 b i art. 54 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) składane w formie elektronicznej skargi, pisma procesowe oraz załączniki składane w sprawach sądowoadministracyjnych można kierować wyłącznie do Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezydenta RP z 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. 2015.1177)
 • Zarządzenie nr 14 Prezesa NSA z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad biurowości w sądach administracyjnych
Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2007
  przez: Jolanta Grzybowska
 • opublikowano:
  17-04-2007 13:11
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  06-12-2019 15:17
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 9743
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000