Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejność załatwiania spraw

 

Kolejność załatwiania spraw

 Stosownie do § 32 Rozporządzenia Prezydenta RP z 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. 2015.1177) sprawy wniesione do Sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością, o której mowa powyżej.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2007
  przez: Jolanta Grzybowska
 • opublikowano:
  17-04-2007 13:18
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  21-12-2015 11:27
  przez: Michał Pasternak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 5556
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000