Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i archiwa

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w sekretariatach sądowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • Repertoria
 • Dzienniki korespondencji
 • Zbiory wokand,
 • Księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki)

Repertoria służą do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią one również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt.

Prowadzi się repertoria:

 • „SA” – dla spraw, o których mowa w art. 3 par. 2 pkt 1-7, art. 3 par. 2a i art. 3 par. 3 ustawy spraw o wymierzenie grzywny lub zastosowanie środka  w celu wykonania orzeczeń sądu oraz dla spraw wszczętych na skutek skarg o wznowienie postepowania w tych sprawach;
 • „SAB” – dla spraw wszczętych na skutek skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy oraz dla spraw wszczętych na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;
 • „SPP” – dla wniosków o przyznanie prawa pomocy;
 • „SO” – dla innych spraw rozpoznawanych na podstawie przepisów ustawy

W każdym wydziale prowadzi się:

 • Wykaz spraw ze skarg na akty wymienione a w art. 3 par. 2 pkt 5-7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • Wykaz spraw w których postepowanie zawieszono,
 • Wykaz „SNP” do załatwiania spraw o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • Kontrolkę wysyłanych akt
 • Dziennik korespondencji, w którym rejestruje się skargi i inne środki zaskarżenia wniesione bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego,

Ponadto prowadzone są w porządku chronologicznym zbiory wokand z rozpraw oraz wykazy posiedzeń niejawnych,

Zbiór uporządkowanych chronologicznie spisów zdawczo-odbiorczych akt spraw przekazanych do archiwum zakładowego

Kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień  orzeczeń kończących postępowanie i załatwiania środków odwoławczych

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2007
  przez: Jolanta Grzybowska
 • opublikowano:
  17-04-2007 13:25
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  05-03-2020 14:55
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 5073
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000