Archiwa

           Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach reguluje Zarządzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych.

sad-lat-440x200-k.jpeg