Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa WSA w Kielcach nr 22/17 dzień 2 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach. Sąd w tym dniu będzie nieczynny.


sad-lat-440x200-k.jpeg