Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Prezesa WSA nr 13/2017 z dnia 14.06.2017 r.-  od 1 lipca 2017 r. czas pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ustalono od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

sad-lat-440x200-k.jpeg