Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Prezesa WSA w Kielcach Nr 6/17 z dnia 13 marca 2017 r.:

- dzień 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy w WSA w Kielcach - jego odpracowanie nastąpi w dniu 20 maja 2017 r. w godzinach pracy Sądu tj. 8:00-16:00

- dzień 16 czerwca 2017 r. jest dniem wolnym od pracy w WSA w Kielcach - jego odpracowanie nastąpi w dniu 10 czerwca 2017 r. w godzinach pracy Sądu tj. 8:00-16:00 

sad-lat-440x200-k.jpeg