Zgodnie z zarządzeniem Nr 20/18 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 5 października 2018 r., wyznacza się dni :  2 listopada 2018 r. oraz 24 grudnia 2018 r.   dniami wolnymi od pracy w WSA w Kielcach, których odpracowanie nastąpi w dniach – 10 listopada 2018 r. oraz 8 grudnia 2018 w godzinach pracy Sądu, tj. 7.30-15.30.

 

 

sad-lat-440x200-k.jpeg