Zgodnie z zarządzeniem Nr 5/19 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 13 marca 2019 r., wyznacza się dzień 2 maja 2019 r.  dniem wolnym od pracy w WSA w Kielcach, którego odpracowanie nastąpi w dniu  18 maja 2019 r. w godzinach pracy Sądu, tj. 7.30-15.30.

 

 

sad-lat-440x200-k.jpeg