Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt WSA Kielce

 Budynek WSA w Kielcach

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10
25-366 Kielce

  
centrala telefoniczna: 41 340 52 00

 faks: 41 334 90 40

 e-mail:

 NIP: 657-26-20-103

REGON: 260006998

 KONTO BANKOWE, NBP O/Kielce: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed NRB kodu Polski "PL"

  Mapa dojazdu do WSA Kielce 

 

 godziny urzędowania:

 Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

    

Wydział Informacji Sądowej

Telefon 41 340 53 08

Czytelnia akt czynna w godzinach 8:00 do 15:00, pok. 126

 Kasa Sądu czynna od 8:30 do 12:30, pok. 124

Biuro podawcze czynne w godzinach urzędowania Sądu, pok. 104


Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach nr 12/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. wyznacza się dni:

14 sierpnia i 24 grudnia 2020 r. dniami wolnymi od pracy:

1/ za dzień 15 sierpnia 2020 r. dzień wolny od pracy w dniu 14 sierpnia 2020r.

2/ za dzień 26 grudnia 2020 r. dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2020r.


Od dnia 25 maja 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach poza działalnością orzeczniczą na posiedzeniach niejawnych, wznawia działalność orzeczniczą na rozprawach.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wznawia pracę Biura Podawczego, Czytelni akt i Kasy Sądu.

Przeglądanie akt możliwe jest po uprzednim umówieniu terminu - telefonicznie- pod nr tel. 41-34-05-308/301, bądź drogą  e-mail


ZARZĄDZENIE nr 11/20

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie wznowienia przyjmowania interesantów oraz organizacji pracy Czytelni Akt i Kasy Sądu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  w Kielcach

 

 Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 z późn. zm.) w zw. z art. 46 pkt 20 i 21 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), a także w zw. z zarządzeniem nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach wznawia się pracę Biura Podawczego, Czytelni Akt i Kasy Sądu, na zasadach określonych w zarządzeniu nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.

§ 2

Korzystanie z Czytelni Akt będzie możliwe po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie lub mailowo.

§ 3

Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa, Przewodniczących wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach do odwołania. Skargi, petycje i wnioski można składać drogą elektroniczną lub na piśmie.

§ 4

Tracą moc:

 - Zarządzenie nr 4/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z  dnia 13 marca 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw i wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

-  § 5 i 6 Zarządzenia nr 10/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 maja 2020 w sprawie wznowienia działalności orzeczniczej na rozprawach.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się postanowienia zarządzenia  nr 3/2020 prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID - 19 wśród pracowników WSA w Kielcach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Sędzia NSA Anna Żak

 

PDFZarządzenie nr 13 Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r..pdf

PDFZarządzenie nr 3 Prezesa WSA w Kielcach z dnia 12 marca 2020 r..pdf

PDFZarządzenie 10 Prezesa WSA w Kielcach z dnia 22 maja 2020r..pdf

 

Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie wnoszenia pism drogą elektroniczną

Informacja o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych

Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie o sygnaturze II SA/Ke 382/20

Komunikat  Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Kielcach w sprawie o sygnaturze II SA/Ke 382/20 ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta w Osieku z dnia 31.10.2019 r. podjętą w przedmiocie – zobowiązania burmistrza o przeciwdziałanie szerzeniu ideologii „LGBT” w placówkach szkolno - wychowawczych na terenie gminy.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-12-2005
  przez: Wiceprezes WSA w Kielcach
 • opublikowano:
  23-12-2005 11:50
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  14-09-2020 14:26
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 44085
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000