Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt WSA Kielce

 Budynek WSA w Kielcach

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10
25-366 Kielce

  
centrala telefoniczna: 41 340 52 00

 faks: 41 334 90 40

 e-mail:

 NIP: 657-26-20-103

REGON: 260006998

 KONTO BANKOWE, NBP O/Kielce: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed NRB kodu Polski "PL"

  Mapa dojazdu do WSA Kielce 

 

 godziny urzędowania:

 Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

    

Wydział Informacji Sądowej

Telefon 41 340 53 08

Czytelnia akt czynna w godzinach 8:00 do 15:00, pok. 126

 Kasa Sądu czynna od 8:30 do 12:30, pok. 124

Biuro podawcze czynne w godzinach urzędowania Sądu, pok. 104

 


Komunikat

 W związku z objęciem Miasta Kielce obszarem czerwonym o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 1758, z późn. zm.) oraz mając na względzie zarządzenie nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym informujemy, że z dniem 17 października 2020 r.:

 1. odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych,
 2. sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym,
 3. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa i Przewodniczących Wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
 4. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt.
 5. ogranicza się pracę:
 • Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych
 • Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek Sądu.

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Sędzia NSA Anna Żak

 

PDFZarządzenie Prezesa NSA Nr 39.pdf
 


Informacja o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych


Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach nr 12/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. wyznacza się dni:

14 sierpnia i 24 grudnia 2020 r. dniami wolnymi od pracy:

1/ za dzień 15 sierpnia 2020 r. dzień wolny od pracy w dniu 14 sierpnia 2020r.

2/ za dzień 26 grudnia 2020 r. dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2020r.

 

e-Wokanda

"e-Wokanda" stanowi skrócony wykaz spraw sądowych, w tym treści wydanych orzeczeń. 

Nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5 poz. 22 ze zm.).

Od dnia 9 listopada 2020 r. na e-wokandzie wykazane są wszystkie posiedzenia WSA w Kielcach, w tym posiedzenia niejawne. Wydane w sprawach orzeczenia widoczne są przez okres 30 dni licząc od daty wydania. 

e-Wokanda Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach dostępna jest pod adresem:

http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/kielce/

Metryczka
 • wytworzono:
  23-12-2005
  przez: Wiceprezes WSA w Kielcach
 • opublikowano:
  23-12-2005 11:50
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  09-11-2020 14:37
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 50351
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000