Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt WSA Kielce

 Budynek WSA w Kielcach

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10
25-366 Kielce

  
centrala telefoniczna: 41 340 52 00

 faks: 41 334 90 40

 e-mail:

 NIP: 657-26-20-103

REGON: 260006998

 KONTO BANKOWE, NBP O/Kielce: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed NRB kodu Polski "PL"

  Mapa dojazdu do WSA Kielce 

 

 godziny urzędowania:

 Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

    

Wydział Informacji Sądowej

Telefon 41 340 53 08

Czytelnia akt czynna w godzinach 8:00 do 15:00, pok. 126

 Kasa Sądu czynna od 8:30 do 12:30, pok. 124

Biuro podawcze czynne w godzinach urzędowania Sądu, pok. 104

Komunikat o odwołaniu rozpraw w WSA w Kielcach w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa.

W związku z poważnym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, a w tym także stanu epidemicznego w Polsce, uwzględniając nadto niemożność zapewnienia odpowiednich obsad obsługi procesowej związaną z zamknięciem placówek szkolno-oświatowych i opiekuńczych oraz zagrożeniem dla zdrowia wynikającym z możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 13 marca 2020 r. wydał zarządzenie na podstawie którego zaplanowane dotychczas rozprawy zostają odwołane, wstrzymuje się przyjmowanie interesantów, a także udostępnianie akt w Czytelni Akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ulicy Prostej 10.

Zarządzenie obowiązuje od 16 marca 2020 r. do odwołania. 

PDFZarządzenie nr 4.2020 z 13 marca 2020 r..pdf

Z dniem 17 marca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach ogranicza się pracę:

1/ Biura podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych;

2/ Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sadu.

PDFZarządzenie Nr 5-2020 Prezesa WSA w Kielcach z dnia 17.03.3030r..pdf

Pisma mogą być wnoszone do Sądu w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej WSA w  Kielcach /vw6a6y61fz/skrytka oraz /vw6a6y61fz/SkrytkaESP/, albo za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Komunikat Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Kielcach

Informuje się, że niezależnie od możliwości rozpoznania przez sąd z urzędu niektórych spraw w trybie uproszczonym – także każda inna sprawa może być rozpoznana  w tym trybie na posiedzeniu niejawnym, o ile strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy (art. 119 pkt.2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W związku z tym przypominamy o możliwości złożenia takiego wniosku, w tym również  w sprawach, w których skargi zostały już przekazane do sądu.

 

kontakt telefoniczny: 

Wydział I Orzeczniczy: 413405204, 413405206

Wydział II Orzeczniczy: 413405214, 413405216

Wydział Informacji Sądowej: 413405308, 413405301

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-12-2005
  przez: Wiceprezes WSA w Kielcach
 • opublikowano:
  23-12-2005 11:50
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  27-03-2020 11:16
  przez: Robert Graczkowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 28168
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000