Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach na dostawę serwerów i UPS

Kielce, dnia 13.06.2014r.

Egz.nr 4

INFORMACJA  O WYNIKACH

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce informuje, że w dniu 09.06.2014r. o godzinie 09:15 odbyło się otwarcie ofert w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę serwerów i UPS dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach” znak ZP-02/2014.

Badanie ofert zakończono w dniu 13.06.2014 r. o godz. 11:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Virex -Polska  sp. z o.o., Ul. Ostrobramska 75C ,04-175 Warszawa

Który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 63896,04 zł. ) jedynym kryterium była cena

Oferty ważne i punktacje;

Oferta nr 1 Complex Computers Sp. z o.o. 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, zaoferowana  kwota 64900,00 zł.(98 pkt)

Oferta nr 3 VOL  Sp. z o.o.  Sp.K., ul.Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań zaoferowana  kwota 72230,52 zł.(88 pkt)

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 13.06.2014 r.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Leszek Dzierwa

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2014
  przez: Leszek Dzierwa
 • opublikowano:
  13-06-2014 15:29
  przez: Dariusz Kwiecień
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 1540
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000