Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZP 06 /06

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW
 
Informuję, że w związku z otwarciem ofert w postępowaniu nr ZP  06 /06 w dniu 27.10.2006. o godzinie 10:10 w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA  SPRZĘTU INFORMATYCZNEG Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U., Nr 19, poz. 177 z zmianami., ( dalej ustawy): Zamawiający zawiadamia:

1. Za  najkorzystniejszą  uznano   ofertę   Wykonawcy,   którym jest Complex Computers Sp.z o.o z siedzibą w Kielcach przy ul. Targowa 18. Oferta złożona przez w/w wykonawcę przedstawia najkorzystniej cenę  180 947,96 zł (wg SIWZ cena była jedynym kryterium)

2. Odrzucono ofertę:  wykonawcy którym jest MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert z siedzibą w Kielcach przy ul Przyborowskiego 4/1.  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. W ofercie brak było szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który był wymagany zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ w pkt. 12.1.2

informację wytworzył(a): Dariusz Kwiecień
data wytworzenia: 2.10.2006
Metryczka
  • opublikowano:
    02-11-2006 12:50
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000