Oferty pracy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach informuje, że nabory do pracy (urzędników, w tym asystentów sędziego) prowadzi jedynie w drodze konkursu, o którym każdorazowo zawiadamia poprzez umieszczenie stosownego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (strona internetowa sądu) oraz na tablicy ogłoszeń WSA.

Wobec powyższego przesłane na adres Sądu oferty pracy poza ogłoszonym konkursem będą trwale usuwane (nie będą rozpatrywane i przetwarzane)

sad-lat-440x200-k.jpeg