Wyniki drugiego etapu konkursu na stanowisko referenta-stażysty (docelowo informatyka) z dnia 8.06.2015r.

Kielce, dn. 9 czerwca 2015 r.

 

Sygnatura konkursu: Prez./Os.-1133-7/15

 

Uchwała nr 2/2015 z dnia 09.06.2015r.
Komisji Konkursowej
przeprowadzającej postępowanie konkursowe
na stanowisko  referenta-stażysty docelowo informatyka

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach

 

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na stanowisko referenta stażysty – docelowo informatyka, podaje wyniki uzyskane przez kandydatów:

 

L.p.

Imię i nazwisko

cz. 1 (pkt.) - zadanie pisemne

cz. 2 (pkt.) - praktyczny sprawdzian umiejętności

Ogółem (pkt)

Ocena w skali punktowej (*)

1.

Paweł Buchcic

9

6

15

5

2.

Jakub Choiński

12

8

20

6,6

3.

Mateusz Gabryś

7

6

13

4,3

4.

Dominik Głowacki

11

2

13

4,3

5.

Bartosz Heba

10

2

12

4

6.

Patryk Kornak

11

4

15

5

7.

Rafał Kuliński

8

4

12

4

8.

Wojciech Malysko

9

6

15

5

9.

Michał Pasternak

11

8

19

6,3

10.

Karol Senderowski

10

2

12

4

11.

Sebastian Wiśniewski

13

-

13

4,3

12.

Renata Zawadzka

13

2

15

5

13.

Robert Graczkowski

14

6

20

6,6

 

 

max - 20 pkt.

max - 10 pkt.

max - 30 pkt.

 

 

*ocena wyrażona w skali punktowej od 1-10 obliczona według proporcji punktów uzyskanych z obu części testu odniesionej do maksymalnej możliwej do uzyskania ilości punktów.

 

Do trzeciego etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowały się trzy osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów, tj:

1. Jakub Choiński – 6,6 pkt

2. Robert Graczkowski – 6,6 pkt

3. Michał Pasternak  - 6,3 pkt

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 19 czerwca b.r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

 

Przewodniczący Komisji: Sędzia WSA Jacek Kuza

Członek Komisji: Sędzia WSA Artur Adamiec

Członek Komisji: Pani Magdalena Łabuda – Główny Specjalista ds. Osobowych

Członek Komisji: Dominik Gajek – Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego

sad-lat-440x200-k.jpeg