Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o rostrzygnięciu przetargu nr 7/06

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW
 
 Informuję, że w związku z otwarciem ofert w postępowaniu nr ZP - 07 /06 w dniu 17.11.2006. o godzinie 10.10 w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego – II etap w budynku WSA w Kielcach przy ulicy Prostej 10 w Kielcach”-
 Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U., Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami., Zamawiający zawiadamia:
1. W wyniku dokonania badania warunków udziału Wykonawcy , wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta jest ważna. ,
2. Po dokonaniu wyboru, najkorzystniejszą ofertę  przedstawił: Przedsiębiorca. „MAXTEL” Sp.z o.o. 25-217 Kielce ul Hanke Bosaka 2  - oferowana cena to 160918 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście zł.)
Na wyżej wymienione czynności Wykonawcy przysługuje prawo wniesienie protestu stosownie do postanowień zawartych w art. 180 ustawy.
informację wytworzył(a): Dariusz Kwiecień
data wytworzenia: 15.11.2006
Metryczka
  • opublikowano:
    17-11-2006 11:26
    przez: Darek Kwiecień
  • zmodyfikowano:
    17-11-2006 11:38
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000