Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie wnoszenia pism drogą elektroniczną

Komunikat Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Kielcach

Informuje się, że niezależnie od możliwości rozpoznania przez sąd z urzędu niektórych spraw w trybie uproszczonym – także każda inna sprawa może być rozpoznana  w tym trybie na posiedzeniu niejawnym, o ile strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy (art. 119 pkt.2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W związku z tym przypominamy o możliwości złożenia takiego wniosku, w tym również  w sprawach, w których skargi zostały już przekazane do sądu.

Pisma mogą być wnoszone do Sądu również w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej WSA w  Kielcach /vw6a6y61fz/skrytka oraz /vw6a6y61fz/SkrytkaESP/, albo za pośrednictwem operatora pocztowego.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-09-2020
  przez: Wiceprezes WSA
 • opublikowano:
  03-09-2020 14:56
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 23
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000