Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Informuję, że w związku z otwarciem ofert w postępowaniu nr ZP 01 /07 w dniu 19.03.2007 r. o godzinie 11:40 w trybie ZAPYTANIA O CENĘ na Dostawę materiałów kancelaryjno biurowych, Stosownie do postanowień określonych w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U., Nr 19, poz. 177 z zmianami., ( dalej ustawy): Zamawiający zawiadamia:
1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, Konkret Plus Leszek Ozioro z siedzibą w Kielcach ul. Chałubińskiego 44. Oferta złożona przez w/w wykonawcę przedstawia najniższą cenę 204 805,16 zł
2. Odrzucono ofertę: wykonawcy Top Serwis Sławomir Skowron, Władysław Chyb Sp.j Kielce ul Petyhorska 2. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy. Złożona oferta w przedmiotowym postępowaniu została złożona przez osobę nieupoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki, zgodnie z zapisami działu 2 KRS , rozporządzanie zobowiązaniami spółki powyżej 10 000 EURO wymaga zgody drugiego wspólnika.

informację wytworzył(a): Darek Kwiecień
za treść odpowiada: Bożena Pniewska
data wytworzenia: 21-03-2007
Metryczka
  • opublikowano:
    21-03-2007 12:49
    przez: Darek Kwiecień
  • zmodyfikowano:
    21-03-2007 12:50
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000