Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla wykonawców

                                                                                Kielce, dnia 14.07.2008r.

Egz.nr ..3.........

  

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW

              Informuję, że w związku z otwarciem ofert w postępowaniu nr : ZP 04/08 w dniu 14.07.2008 r. o godzinie 13:10 w trybie ZAPYTANIA O CENĘ na „Dostawa  urządzeń informatycznychzłożono dwie oferty ważne.

Stosownie do postanowień określonych w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U., Nr 19, poz. 177 z zmianami., Zamawiający zawiadamia:

Za  najkorzystniejszą  uznano   ofertę   Wykonawcy,  Complex Computers Sp z o.o. ul. Targowa 18 25-520 Kielce za kwotę 84 900,00 zł. Oferta złożona przez w/w wykonawcę przedstawia najniższą cenę 

Pozostała oferta została złożona przez wykonawcę ITECH Sp z o.o ul.Planty 4 25-502 Kielce zaoferowana cena wynosi – 88 000,00 zł;

           

Wyk. w 5 egz.

 

Egz. Nr  1 Complex Computers Sp z o.o. ul. Targowa 18 25-520 Kielce

Egz. Nr  2 ITECH Sp z o.o ul.Planty 4 25-502 Kielce

Egz. Nr  3 strona internetowa

Egz. nr.  4  tablica ogłoszeń

Egz. nr.  5 a/a.Podmiot udostępniający: Bożena Pniewska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 14-07-2008 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    14-07-2008 14:58
    przez: Tomasz Chrzanowski
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000