Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert

Numer postpowania:ZP-05/08
Kielce, dnia 2008-10-15


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofertInformuje, e w dniu 2008-10-15 o godz. 09.20 odbyo si otwarcie ofert w trybie Zapytania o cen na "Dostaw materiaw eksploatacyjnych do urzdze biurowych i materiaw biurowych" dla Wojewdzkiego Sdu Administracyjnych w Kielcach 
Badanie ofert zakoczono w dniu 2008-10-15 roku o godz. 11:30.
I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 96, poz. 177 z pn. zm.) zwanej dalej Ustaw Zamawiajcy informuje, e w przedmiotowym postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego ofert wan z najnisz cen zoy Wykonawca: 
KONKRET PLUS Leszek Ozioro
ul. Chaubiskiego 44,
25-619 Kielce
na kwot brutto 121 834,06 z
 II. Pozostae oferty zoone;
1. NOMAX Piotr i Magorzata Radziejewscy ul. 11- go Listopada 85 28-200 Jdrzejw oferowana cena brutto wynosi 135 864,62 z
2. TOP SERWIS Sawomir Skowron, Wadysaw Chyb Sp.j. ul. Petyhorska 2 25-125 Kielce oferowana cena brutto wynosi 130 983,04 z
3. CORRECT. - E. Mikas, J.Mikas S.j. ul. Jagiey 35, 98-220 Zduska Wola oferowana cena brutto wynosi 138 655,65 z
III. Informacja o odrzuceniu ofert
W wyniku badania ofert zoonych, odrzucono ofert wykonawcy Biuro expert s.c. ul. Bodzentyska 48, 25-308 Kielce, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy. Oferta wykonawcy zostaa podpisana przez osob nie uprawnion do zacigania zobowiza w imieniu spki. Z umowy spki doczonej do oferty wynika, e zaciganie zobowiza przekraczajce kwot 2000 euro wymaga uprzedniej uchway wsplnikw, takiej uchway nie zaczono do oferty.


Wyk. w 7 egz.
Egz. Nr 1 Konkret Plus, Ul.Chaubiskiego 44, 25-619 Kielce
Egz. Nr 2 NOMAX , 28-300 Jdrzejw, ul.11 Listopada 85
Egz. Nr 3 TOP SERWIS , 25-125 Kielce, ul. Petyhorska 2
Egz. Nr 4 CORRECT ,98-220 Zduska Wola, ul.Jagiey 35
Egz. Nr 5 Biuro-expert s.c.,ul.Bodzentyska 48,25-308 Kielce
Egz. nr. 6 tablica ogosze
Egz. nr. 7 strona internetowa
Dziaajc zgodnie z ustaw PZP prosimy o zwrotne potwierdzenie 
przesanego pisma faxem na nr 0-41 34-05-361

nowa podstrona, dodana 2008-10-15 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2008-10-15

 

Metryczka
  • opublikowano:
    15-10-2008 12:32
    przez: Darek Kwiecień
  • zmodyfikowano:
    15-10-2008 12:35
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000