Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH w trybie Zapytania o cenę na Dostawę sprzętu komputerowego

Kielce, dnia 30.09.2010r.

Egz.nr ...4

INFORMACJA  O WYNIKACH

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuję, że w dniu 29.09.2010 r. o godzinie 13:10 odbyło się otwarciem ofert w postępowaniu nr  ZP-05/2010 w trybie Zapytania o cenę na „Dostawę sprzętu komputerowego. Badanie ofert zakończono w dniu 2010-09-30 o godz. 8.30.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. -  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca;

 

Przedsiębiorstwo Handlowe NET com Grzegorz Czerwiński

 ul.Domaniówka 1/1B 25-413 Kielce

Który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 63 958,50 zł ) jedynym kryterium była cena.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Pkt.

 

2

Complex Computers Sp. z o.o.

Ul. Targowa 18

25-520 Kielce

 

86,53

 

 

3

 

MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.Warszawska 25A

 

95,75


 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana  po 30.09.2010 r.

 

Wyk. w 6 egz.

Egz. Nr 1-3  wykonawcy

Egz. Nr 4 strona internetowa

Egz. Nr 5  a/a

Egz. Nr 6 Tablica ogłoszeń

nowa podstrona, dodana 2010-09-30

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 30.09.2010

 

Metryczka
  • opublikowano:
    30-09-2010 15:38
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000