Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH - DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO DLA WSA W KIELCACH

INFORMACJA  O WYNIKACH

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuję, że w dniu 19.07.2010 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarciem ofert w postępowaniu nr  ZP-03/2011 w trybie Przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO DLA WSA W KIELCACH”. Badanie ofert zakończono w dniu 2011-07-19 o godz. 11:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. -  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca;

 

Complex Computers Sp. z o.o.

25-520 Kielce,

ul. Targowa 18

Który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 128 682,60 zł ) jedynym kryterium była cena

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 19.07.2011 r.

Wyk. w 5 egz.

 

Egz. Nr 1wykonawcy

Egz. Nr 2 strona internetowa

Egz. Nr 3  a/a

Egz. Nr 4 Tablica ogłoszeń

nowa podstrona, dodana 2011-07-19

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-07-19
Metryczka
  • opublikowano:
    19-07-2011 14:07
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000