Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WSA W KIELCACH

Numer postępowania ZP-08/2011
Kielce, dnia 28.11.2011 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO
DLA WSA W KIELCACH”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami – dalej ustawą) modyfikuje zapisy SIWZ w następującym zakresie;

Pkt. 3.1 opis przedmiotu zamówienia

Ulega zmianie opis w n/w zakresie

 • Zapis;  TMP – system kontroli ciśnienia w oponach - zmienia się na; system kontroli ciśnienia w oponach
 • Zapis;  ESP (z ABS, EBV, MSR, ASR, HBA, EDL, ACS, DSR) -  zmienia się na; System zapobiegający poślizgowi kół. System stabilizacji toru jazdy. System wspomagania nagłego hamowania. 
 • Zapis; asymetrycznie dzielona tylna kanapa - zmienia się na; dzielone oparcie tylnej kanapy
 • Zapis;  elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem - zmienia się na; elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
 • Zapis;  czteroramienna skórzana kierownica wielofunkcyjna (obsługa radioodtwarzacza) - zmienia się na; wielofunkcyjna skórzana kierownica  (obsługa radioodtwarzacza)
 • Zapis;  podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy -  zmienia się na podgrzewane fotele przednie oraz tylne
 • Zapis;  pojemność bagażnika nie mniej niż 550 litrów - zmienia się na; pojemność bagażnika nie mniej niż 500 litrów bez rozłożonych oparć tylnej kanapy.
 • Zapis;  tapicerka skórzana  zmienia się na tapicerka w kolorze ciemnym jednolitym
 • Zapis;  rozstaw osi nie mniejszy niż 2740 mm - zmienia się na; rozstaw osi nie mniejszy niż 2700 mm
 • Zapis;  gwarancja na powłokę lakierniczą min. 3 lata - zmienia się na; gwarancja na powłokę lakierniczą min. 2 lata.

Usuwa się z opisu;

 • schowek na okulary
 • schowek na parasol z parasolem
 • chromowane listwy na zderzaku przednim i pokrywie bagażnika
 • chromowane listwy boczne
 • chromowane listwy wokół szyb bocznych
 • dezaktywacja czołowej i bocznej poduszki pasażera

W związku z dokonaną modyfikacją zmianie się załącznik nr 4, który po zmianach oznaczono „załącznik nr 4 po modyfikacji”

Modyfikuje się zapis w załączniku nr 5, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie;

 

§ 1 ust. 4.Sprzedawca udziela gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży na warunkach określonych w SIWZ.

§ 2  ust. 3. Cena zostanie uiszczona w terminie do 14 dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy  przelewem na konto Sprzedawcy o Nr .................................

Dodaje się do  § 5 ust. 3 i 4 o brzmieniu

3.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kary umowne z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach:

1).          za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy;

2).          za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1  umowy.

4.  W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo  do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

 

do pobrania załącznik nr 4 po modyfikacji PDFzal_4_po modyfikacji.pdf (170,05KB)

nowa podstrona, dodana 2011-11-28

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-11-28