Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o unieważnieniu postępowania

ZP-01 / 2012

Kielce dnia 29 marca 2012 r

Informacja  o unieważnieniu postępowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach , jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na kompleksowe świadczenie polegające na usłudze dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla informuje, że w/w. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93.ust.1  pkt. 7 .ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U .z 2010 r .Nr 113,poz.759 z póżn zmianami )

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Umowa przygotowana przez wykonawcę jest niezgodna z przedmiotem zamówienia określonym  w zaproszeniu do negocjacji oraz ze złożoną ofertą

nowa podstrona, dodana 2012-03-29

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2012-03-29