Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach przetargu

 
                                                                                                                                 Kielce, dnia 10.08.2012r.
 
Egz.nr .3
 
INFORMACJA  O WYNIKACH
 
            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuję, że w dniu 08.08.2012 r. o godzinie 09:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu nr ZP-03/2012 w trybie Przetargu nieograniczonego na „Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Badanie ofert zakończono w dniu 10-08-2012 r. o godz. 13:00
Wpłynęły dwie oferty.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca;
 
  CLIMATECH Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 191
25-655 Kielce
Który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 415 000,00 zł ) jedynym kryterium była cena.
 
Oferta ważna która podlegała ocenie:
Oferta nr 1 Atrem S.A. Złotniki ul. Czołgowa 4 62-002 Suchy Las  zaoferowana
cena 780 681,00 zł , który otrzymał 53,16 pkt.
 
Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 10.08.2012 r.
 
 
 
Wyk. w 5 egz.
Egz. Nr  1 i 2 wykonawcy
Egz. Nr  3 strona internetowa
Egz. Nr  4 Tablica ogłoszeń
Egz. Nr  5 a/a
 
              


 
Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 10.08.2012r.