Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 25 niszczarek

ZP-01/2013
Kielce,2013-07-01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych(tekst jedn.: Dz. U. z 2010r.Nr 113,poz.759),informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 25 niszczarek dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy SCROLL Robert Gawron ul. Kard. Wyszyńskiego 32/34/54 ,05-300 Mińsk Mazowiecki , cena oferty brutto 50153,25zł. ,który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu , a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierająca wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją

Numer oferty

Firma(nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria ocen ofert wraz z punktacją

Cena oferty brutto

1

FHU Krawo Wojciech Chanulak, Posądza  64,32-104 Koniusza

71,14

70500,00

2

PUH SIGNAL Andrzej Biesiada, ul.Kilińskiego 35 B,27-400 Ostrowiec

85,84

58425,00

3

SCROLL Robert Gawron ul. Kard. Wyszyńskiego 32/34/54 ,05-300 Mińsk Mazowiecki

100

50153,25

4

Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna, ul. Zagórska 118,25-346 Kielce

90,91

55165,50

5

PHU KSEROFAX Grzegorz Kapiec, 25-344 Kielce, ul. Zagórska 57

87,55

57287,25

6

Konkret Plus Leszek Ozioro, 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

98,79

50765,18

7

KSEROSERWIS Piotr Kowal, Grzegorz Nowak,25-363 Kielce, ul. Wesoła 51

89,13

56272,50

8

Przedsiębiorstwo Prywatne Profikop SP.Z O.O., ul. Zagnańska 84a ,25-528 Kielce

88,74

56518,50

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu , zgodnie z art.94 ustawy p.z.p. nastąpi po 01.07.2013r.

Dyrektor WSA w Kielcach Leszek Dzierwa
Podpis Kierownika Zamawiającego

 

nowa podstrona, dodana 2013-07-01

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bozena Pniewska
Data wytworzenia: 1.07.2013