Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Kielcach

 

                                                           Protokół   - „wyciąg”-                         
z przebiegu konkursu na stanowisko asystenta sędziego  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w dniu 2 marca 2009r w związku z ogłoszonym z dniem 10 grudnia 2008r. przez Prezesa WSA w Kielcach naborem kandydatów na stanowisko asystenta sędziego  na 1 wakujący w WSA etat.
 
W dniu 2 marca 2009 r. o godz.12.00 w  WSA w Kielcach w obecności   powołanej Zarządzeniem nr 20/08 przez Prezesa WSA w Kielcach z dnia 30 grudnia 2008r  Komisji kwalifikacyjnej w składzie:
Przewodniczący Komisji: Sędzia NSA w WSA w   Kielcach –Anna Żak
Członkowie Komisji : Sędzia WSA –Ewa Rojek
                                         Sędzia WSA- Mirosław Surma (Sekretarz Komisji)
po sprawdzeniu dowodów tożsamości do  Konkursu   przystąpili   niżej wymienieni kandydaci:
 
1/ Aneta Bińkowska,
2/Paweł Derlatka ,
3/ Iwona Głogowska,
4/Jakub Sikora,
5/Jacek Stanisławski,
6/Tomasz Stefański,
7/Magdalena Stępniak,
8/Andrzej Stolarski.
 …
 
Po zebraniu prac konkursowych Przewodnicząca  poinformowała, że wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 3 marca 2009r o godz. 15.00 poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń WSA oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Kielcach.
 
Komisja dokonała sprawdzenia wszystkich prac konkursowych i obliczyła
liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, która przedstawia się następująco:
 
 

Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Liczba uzyskanych punktów
Test
Kazusy
Razem
1.
Aneta Bińkowska
24
2
26
2.
Paweł Derlatka
23
5
28
3.
Iwona Głogowska
32
7
39
4.
Jakub Sikora
17
0
17
5.
Jacek Stanisławski
26
5
31
6.
Tomasz Stefański
27
8
35
7.
Magdalena Stępniak
32
3
35
8.
Andrzej Stolarski
33
7
40

 
Przewodnicząca Komisji stwierdza, że  żaden z kandydatów nie uzyskał liczby punktów kwalifikującej do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w myśl § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
3 września 2008r w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.08.167.1037).
. . .
 
Przewodnicząca Komisji kwalifikacyjnej
Sędzia NSA Anna Żak
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Łabuda
Data wytworzenia: 03-03-2009 r.