Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki ponownego konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Kielcach z dn. 4 maja 2009 r.


 

                                                           Protokół   - wyciąg -
z przebiegu konkursu na stanowisko asystenta sędziego  w Wojewódzkim
Sądzie Administracyjnym w Kielcach w dniu 4 maja  2009r w związku 
z ogłoszonym z dniem 11 marca   2009r. przez Prezesa WSA w Kielcach
naborem kandydatów na stanowisko asystenta sędziego  na 1 wakujący w WSA etat.
 
 
W dniu 4 maja 2009 r. o godz.12.00 w  WSA w Kielcach
w obecności   powołanej Zarządzeniem nr 20/08 przez Prezesa WSA
w Kielcach z dnia 30 grudnia 2008r  Komisji kwalifikacyjnej w składzie:
 
Przewodniczący Komisji: Sędzia NSA w WSA w  Kielcach –Anna Żak
Członkowie Komisji : Sędzia WSA – Ewa Rojek
                                         Sędzia WSA - Mirosław Surma (Sekretarz Komisji)
 
po sprawdzeniu dowodów tożsamości do  Konkursu   przystąpili   niżej wymienieni kandydaci:
 
1/ Paweł Derlatka ,
2/ Iwona Głogowska,
3/ Paweł Jas,
4/ Jacek Stanisławski,
5/ Magdalena Stępniak,
6/ Andrzej Stolarski,
7/ Izabela Suchenia,
8/ Maciej Ślusarczyk.
 
  
Komisja dokonała sprawdzenia wszystkich prac konkursowych i obliczyła
liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, która przedstawia się następująco:
 
 

Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Liczba uzyskanych punktów
Test
Kazusy
Razem
1.
Paweł Derlatka
29
11
40
2.
Iwona Głogowska
31
9
40
3.
Paweł Jas
34
10
44
4.
Jacek Stanisławski
26
8
34
5.
Magdalena Stępniak
32
10
42
6.
Andrzej Stolarski
32
9
41
7.
Izabela Suchenia
30
2
32
8.
Maciej Ślusarczyk
31
3
34

 
Przewodnicząca Komisji stwierdza, że   Pan Paweł Jas  uzyskał największą łączna liczbę punktów tj: 44  jednocześnie spełniając wymogi określone w § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  3 września 2008r w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.08.167.1037) a dotyczące uzyskania liczby punktów kwalifikującej   do zatrudnienia na   stanowisku asystenta sędziego.
Jednocześnie Komisja zaproponowała   jako kandydatów rezerwowych    Magdalenę Stępniak i Andrzeja Stolarskiego na wypadek możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.
 
Przewodnicząca Komisji kwalifikacyjnej
Sędzia NSA Anna Żak
  

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Łabuda
Data wytworzenia: 05-05-2009 r.