Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konkursu na stanowiska asystenta sędziego (2 etaty) w WSA w Kielcach z dnia 8.08.2011r.

Wyniki konkursu na stanowiska asystenta sędziego (2 etaty) w WSA w Kielcach z dnia 8.08.2011r.

 

 

                                                           Protokół   - wyciąg-

z przebiegu konkursu na stanowisko asystenta sędziego  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w dniu 8 sierpnia 2011r w związku z ogłoszonym z dniem 9 maja 2011r. przez Prezesa WSA w Kielcach naborem kandydatów na stanowisko asystenta sędziego  na 2 wakujące w WSA etaty.
W dniu 8 sierpnia  2011 r. o godz. 10.00 w  WSA w Kielcach
w obecności powołanej Zarządzeniem nr 11/2011 przez Prezesa WSA
w Kielcach z dnia 13 maja 2011r  Komisji kwalifikacyjnej w składzie:
Przewodniczący Komisji: Sędzia WSA w Kielcach – Ewa Rojek
Członkowie Komisji : Sędzia WSA – Renata Detka
                                        Sędzia WSA - Mirosław Surma (Sekretarz Komisji)
 
po sprawdzeniu dowodów tożsamości do  Konkursu   przystąpili   niżej wymienieni kandydaci:
1/ Ewa Bober,
2/ Amelia Deneka ,
3/ Liwiusz Hanaj ,
4/ Klaudia Krzymińska,
5/ Marcin Młodawski,
6/ Paweł Nowocień,
Komisja dokonała sprawdzenia wszystkich prac konkursowych i obliczyła iliczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, która przedstawia się następująco:
 
 

Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Liczba uzyskanych punktów
Test
Kazusy
Razem
1.
Ewa Bober
29
4
33
2.
Amelia Deneka
22
5
27
3.
Liwiusz Hanaj
29
8
37
4.
Klaudia Krzymińska
23
0
23
5.
Marcin Młodawski
31
4
35
6.
Paweł Nowocień
35
9
44

 
 
Przewodnicząca Komisji stwierdza, że kandydaci Paweł Nowocień i Liwiusz Hanaj  uzyskali  największą łączną liczbę  punktów tj. odpowiednio: 44 punkty - Paweł Nowocień i 37 punktów - Liwiusz Hanaj  jednocześnie spełniając wymogi określone w § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.08.167.1037)., a dotyczące uzyskania liczby punktów kwalifikującej do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego i zostali zakwalifikowani do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w WSA w Kielcach.
                        Przewodnicząca poinformowała, że lista kandydatów rezerwowych nie została sporządzona. 
 
 
                                               Przewodniczący Komisji  kwalifikacyjnej
                                                           Sędzia WSA Ewa Rojek
                                 
 
  
 

  

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Rojek
Data wytworzenia: 09.08.2011r.