Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego z dnia 7.01.2013r.

                                                           Protokół                  - wyciąg -

z przebiegu  konkursu na stanowisko  asystenta sędziego  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  w  Kielcach w dniu 7 stycznia 2013r. w związku z  ogłoszonym  z dniem 30 listopada 2012r.  przez  Prezesa  WSA w  Kielcach  naborem  kandydatów na stanowisko  asystenta  sędziego  na  1  wakujący  w  WSA etat.

 

W dniu  7 stycznia  2013 r. o godz.10.00 w  WSA w  Kielcach

w obecności   powołanej Zarządzeniem  nr 17/2012  przez  Prezesa  WSA

w  Kielcach  z dnia  7 września 2012r. Komisji  kwalifikacyjnej  w  składzie:

Przewodniczący  Komisji: Sędzia  WSA w   Kielcach –Ewa Rojek

Członkowie  Komisji : Sędzia WSA –Renata Detka

                                         Sędzia WSA- Mirosław Surma (Sekretarz Komisji)

po sprawdzeniu dowodów tożsamości do  Konkursu   przystąpili   niżej  wymienieni  kandydaci:

1/ Ewa Bober,

2/ Beata Cedro-Łosak ,

3/ Edyta Chojnacka ,

4/Damian  Rozmus,

5/Monika Rutkowska,

6/Dorota Trela,

 

Nie stawili  się  kandydaci: Agnieszka  Duda, Krzysztof Piotr  Filipiak, Bartłomiej Kałucki, Justyna Owczarek, Mateusz Pałys oraz  Jakub  Włoch –prawidłowo zawiadomieni.

 

 Komisja  dokonała sprawdzenia wszystkich  prac  konkursowych  i  obliczyła

liczbę punktów  uzyskanych przez  poszczególnych  kandydatów, która przedstawia się następująco:

  

Lp.

Imię  i  nazwisko  kandydata

Liczba uzyskanych punktów

Test

Kazusy

Razem

1.

Ewa Bober

29

8

37

2.

Beata Cedro-Łosak

27

6

33

3.

Edyta Chojnacka

34

11

45

4.

Damian Rozmus

28

10

38

5.

Monika Rutkowska

32

9

41

6.

Dorota Trela

30

11

41

  

Przewodnicząca Komisji stwierdza, że kandydatka Edyta Chojnacka uzyskała największą  łączną  liczbę  punktów tj: 

  45   punktów- jednocześnie spełniając wymogi określone w  §  8 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 16 marca  2012r.  w sprawie przeprowadzania konkursów  na stanowisko  asystenta sędziego (Dz.U.2012.314), a dotyczące uzyskania liczby  punktów kwalifikującej do  zatrudnienia  na   stanowisku  asystenta  sędziego i została zakwalifikowana  do  zatrudnienia  na stanowisku  asystenta sędziego  w  WSA w  Kielcach.

                         Przewodnicząca  poinformowała, że została  sporządzona  lista  kandydatów  rezerwowych   w osobach :

 1/ Monika Rutkowska – 41 punktów, 

 2/ Dorota Trela – 41 punktów. 

                                                                                   Wiceprezes

                                                           Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego

        w Kielcach

Sędzia NSA   Anna Żak                                                 



 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Żak
Data wytworzenia: 08-01-2012r.