Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Strona archiwalna

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach informuje, że posiada następujące zbędne składniki majątku ruchomego, które mogą być przekazane nieodpłatnie bez obowiązku zwrotu innej jednostce budżetowej, instytucji gospodarki budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego bądź mogą być przekazane   w  formie darowizny  na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art.2 ustawy z dn.7 września1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256,poz.252, z późn. zm. ) niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną , opiekuńczą ,leczniczą, oświatową, naukowa, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

  • Komputer Fujitsu Siemens szt-24 (data zakupu:27.07.2005r.)
  • Monitor Fujitsu Siemens szt-23   (data zakupu: 27.07.2005r.)
  • Notebook Fujitsu Siemens Amilo pro szt.3 (data zakupu 25.04.2006)
  • Komputer Optimus DP600 szt.1 (data zakupu 26.06.2006)
  • Komputer Maxdata Favorit 4000 szt.2 (data zakupu 20.12.2005)
  • Monitor SAMSUNG 710N szt.4 (data zakupu 26.06.2006)

W sprawie ewentualnego przekazania w/w urządzeń należy się kontaktować z Dyrektorem WSA w Kielcach tel.  041/ 34 05 411.