Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429.t.j) Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Udostępnianie informacji publicznych w Wojewódzkim  Sądzie Administracyjnym w Kielcach następuje:

  • poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.kielce.wsa.gov.pl

- dotyczy to w szczególności informacji o treści orzeczeń wydawanych przez sądy administracyjne,  które są dostępne z bazy znajdującej się pod adresem www:http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query.

  • na pisemny wniosek
    • skierowany na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, fax: 41-334-90-40,
  • na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl,
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej WSA w Kielcach: /vw6a6y61fz/skrytka oraz /vw6a6y61fz/SkrytkaESP
  • w formie ustnej, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.