Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Orzeczenia tezowane

Sygn. akt. PDFII -SA -230- 05.pdf (84,83KB)

Symbol sprawy - 6070

Data orzeczenia -24 sierpień 2005 r.

Przedmiot sprawy - gospodarka mieniem

Sygn. akt. PDFII -SA -KE-636- 05.pdf (87,13KB)

Symbol sprawy - 6049

Data orzeczenia - 21 kwiecień 2006 r.

Przedmiot sprawy - odmowa dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Sygn. akt. PDFI-SA-KE-51-06.pdf (154,95KB)

Symbol sprawy - 6115

Data orzeczenia - 27 kwiecień 2006 r.

Przedmiot sprawy - podatek od nieruchomości

Sygn. akt. PDFI-SA-KE-121-06.pdf (96,74KB)

Symbol sprawy - 6118

Data orzeczenia - 28 czerwiec 2006 r.

Przedmiot sprawy - zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne

Sygn. akt. PDFI-SA-Ke 418-05.pdf (107,29KB)

Symbol sprawy - 6113

Data orzeczenia  - 28 grudzień 2005 r.

Przedmiot sprawy - podatek dochodowy od osób prawnych

Sygn. akt. PDFI-SA-KE-441-05.pdf (126,48KB)

Symbol sprawy -  6117

Data orzeczenia - 11 maj 2006 r.

Przedmiot sprawy   - umorzenie zaległości podatkowych

Sygn. akt. PDFI-SA-KE-745-05.pdf (93,29KB)

Symbol sprawy - 6118

Data orzeczenia  - 26 kwiecień 2006 r.

Przedmiot sprawy   - zwrot tytułów wykonawczych

Symbol sprawy - 6118

Data orzeczenia - 9 listopada 2006 r.

Przedmiot sprawy -  nieuwzględnienie zarzutów przedawnienia opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Sygn. akt - PDFII SA Ke 391-06.pdf (111,76KB)

Symbol sprawy - 6010

Data orzeczenia – 9 listopada 2006 r.

Przedmiot sprawy -      odmowa uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany

Sygn. akt - PDFII SA Ke 52-06.pdf (88,46KB)

Symbol sprawy - 6153

Data orzeczenia – 9 listopada 2006 r.

Przedmiot sprawy -      odmowa ustalenia warunków zabudowy

Sygn. akt - PDFII Sa Ke 599 05.pdf (139,47KB)

Symbol sprawy - 6182

Data orzeczenia – 6 kwietnia 2006 r.

Przedmiot sprawy - odmowa zwrotu nieruchomości

Sygn. akt - PDFII SA Ke 489 06.pdf (108,02KB)

Symbol sprawy - 6254

Data orzeczenia – 12 stycznia 2007 r.

Przedmiot sprawy - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Sygn. akt - PDFII SA Ke 605 06.pdf (108,90KB)

Symbol sprawy - 6030

Data orzeczenia – 12 marca 2007 r.

Przedmiot sprawy - odmowa rejestracji pojazdu

Sygn. akt – PDFI SA Ke 219 06.pdf (76,63KB)
Symbol sprawy - 6110
Data orzeczenia – 17 października 2006 r.
Przedmiot sprawy - podatek od towarów i usług
 
Symbol sprawy - 6110
Data orzeczenia – 27 września 2006 r.
Przedmiot sprawy - podatek od towarów i usług
 
Symbol sprawy - 6112
Data orzeczenia – 25 kwietnia 2007 r.
Przedmiot sprawy - podatek dochodowy od osób fizycznych
 
Symbol sprawy - 6112
Data orzeczenia – 20 czerwca 2007 r.
Przedmiot sprawy - odmowa wszczęcia postępowania
 
Symbol sprawy - 6110
Data orzeczenia – 21 września 2007 r.
Przedmiot sprawy - wstrzymanie wykonania decyzji
 
Symbol sprawy - 6199
Data orzeczenia – 19 grudnia 2007 r.
Przedmiot sprawy - wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy
 
Symbol sprawy - 645
Data orzeczenia – 15 grudnia 2006 r.
Przedmiot sprawy - odmowa przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
 
Symbol sprawy - 6031
Data orzeczenia – 31 października 2007 r.
Przedmiot sprawy - skierowanie na badania psychologiczne
 
Symbol sprawy - 6320
Data orzeczenia – 28 września 2007 r.
Przedmiot sprawy - zasiłek celowy

 Sygn. akt – PDFI SA Ke 204 06.pdf (78,04KB)

Symbol sprawy - 6112
Data orzeczenia – 21 września 2006 r.
Przedmiot sprawy - podatek dochodowy od osób fizycznych
 
Symbol sprawy - 6110
Data orzeczenia – 19 czerwca 2008 r.
Przedmiot sprawy - podatek od towarów i usług
 
Symbol sprawy - 645
Data orzeczenia – 25 stycznia 2008 r.
Przedmiot sprawy -  projekt organizacji ruchu na drodze powiatowej
 
Symbol sprawy - 6329
Data orzeczenia – 6 września 2007 r.
Przedmiot sprawy - zasiłek rodzinny
 
Symbol sprawy - 6051
Data orzeczenia – 4 września 2008 r.
Przedmiot sprawy - zwrot wniosku
 
Symbol sprawy - 6198
Data orzeczenia – 4 lipca 2008 r.
Przedmiot sprawy - Inspekcja pracy
 
Symbol sprawy - 6139
Data orzeczenia – 26 maja 2009 r.
Przedmiot sprawy - koszty sądowe 
 

Sygn. akt – PDFII SA Ke 510 07.pdf (95,56KB)

Symbol sprawy – 6392/645

Data orzeczenia – 25 października 2007 r.

Przedmiot sprawy -    uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości 

 

Sygn. akt – PDFI SA Ke 118 09.pdf (87,32KB)

Symbol sprawy – 6111

Data orzeczenia – 6 sierpnia 2009 r.

Przedmiot sprawy -    podatek akcyzowy

 

 

Sygn. akt  - PDFII SA Ke 676 09.pdf (240,47KB)

Symbol sprawy - 6010

Data orzeczenia -29 grudnia 2009 r.

Przedmiot sprawy -    sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

 

Sygn. akt – PDFII SA Ke 34 09.pdf (108,76KB)

Symbol sprawy – 6412/6269

Data orzeczenia - 25 luty 2009r.

Przedmiot sprawy - rozstrzygnięcie nadzorcze

 

Sygn. akt – PDFII SA Ke 155 08.pdf (120,18KB)

Symbol sprawy - 6240

Data orzeczenia - 16 kwietnia 2008r.

Przedmiot sprawy  - odmowa skierowania na komisję lekarską w celu zmiany kategorii zdolności do słuzby wojskowej.

 

Sygn. akt. PDFII SA Ke 295 08.pdf (155,17KB)

Symbol sprawy - 6182

Data orzeczenia - 16 września 2008r.

Przedmiot sprawy - odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

 

Sygn. akt. PDFII SA Ke 635 09.pdf (334,36KB)

Symbol sprawy - 6559

Data orzeczenia - 30 listopada 2009 r.

Przedmiot sprawy - dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1.1.2 dla Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

  

Sygn. akt. PDFII SA Ke 561 10.pdf (126,85KB)

Symbol sprawy - 6030

Data orzeczenia -  27 października 2010r.

Przedmiot sprawy - rejestracja pojazdu

 

Sygn. akt. PDFII SA Ke 628 10.pdf (131,19KB)

Symbol sprawy - 6138

Data orzeczenia - 10 listopada 2010r.

Przedmiot sprawy - umorzenie postępowania w sprawie zorganizownia opróżniania zbiorników bezodpływowych

 

Sygn. akt  PDFII SA Ke 749 10.pdf (222,56KB)

Symbol sprawy - 6153

Data orzeczenia -20 stycznia 2011 r.

Przedmiot sprawy -  ustalenie warunków zabudowy

 

Sygn. akt  PDFII SA Ke 775 10.pdf (157,21KB)

Symbol sprawy - 6050

Data orzeczenia - 26 stycznia 2011 r.

Przedmiot sprawy - odmowa wymeldowania z pobytu stałego

 

Sygn. akt PDFII SA Ke 17 11.pdf (189,35KB)

Symbol sprawy - 6329

Data orzeczenia - 17 luty 2011 r.

Przedmiot sprawy -  wyrażenie zgody na przeniesienie studenta na inną uczelnię

 

Sygn. akt PDFII SA Ke 116 11.pdf (154,95KB)

Symbol sprawy - 6143

Data orzeczenia - 23 marca 2011 r.

Przedmiot sprawy -  wyrażenie zgody na przeniesienie studenta na inną uczelnię

Sygn. akt PDFII SA Ke 200 11.pdf (177,05KB)

Sygn. akt – II SA/Ke 200/11
Symbol sprawy - 6010
Data orzeczenia – 12 maj 2011 r.
Przedmiot sprawy -    zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na roboty budowlane

Sygn. akt II SA/Ke 553/14 PDFII SA Ke 553 14-1.pdf (190,27KB)

Symbol sprawy - 6336

Data orzeczenia – 8 października 2014 r.

Przedmiot sprawy – odmowa udostępnienia wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Sygn. akt - II SA/Ke 658/15 PDFII SA-Ke -658-15.pdf (195,71KB)

Symbol sprawy - 6010

Data orzeczenia - 24 września 2015 r.

Przedmiot sprawy -  zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Sygn. akt - II SA/Ke 799/16 PDFII SA Ke 799 16-1.pdf (346,11KB)

Symbol sprawy - 6262

Data orzeczenia - 19 września 2016 r.

Przedmiot sprawy -  wygaśnięcie mandatu burmistrza

Sygn. akt - II SA/Ke 598/16 PDFII SA Ke 598 16.pdf (299,84KB)

Symbol sprawy - 6079

Data orzeczenia - 20 grudnia 2016 r.

Przedmiot sprawy -  zakaz organizowania na terenach należących do Gminy Sandomierz objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

Sygn. akt - II SA/Ke 289/16 PDFII SA Ke 289 16.pdf (256,43KB)

Symbol sprawy - 6031

Data orzeczenia - 26 stycznia 2017 r.

Przedmiot sprawy - zatrzymanie prawa jazdy

Sygn. akt - II SA/Ke 848/16 PDFII SA Ke 848 16.pdf (271,93KB)

Symbol sprawy - 6070

Data orzeczenia - 24 stycznia 2017 r.

Przedmiot sprawy - odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków

Sygn. akt - II SA/Ke 161/18 PDFII SA Ke 161 18.pdf (331,40KB)

Symbol sprawy - 6037

Data orzeczenia - 30 maja 2018 r.

Przedmiot sprawy - kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

 

Sygn. akt - II SA/Ke 430/18 PDFII SA Ke 430 18.pdf (313,71KB)
Symbol sprawy - 6349
Data orzeczenia – 2 sierpnia 2018 r.
Przedmiot sprawy -  przyznanie świadczenia pieniężnego

 

Sygn. akt – I SA/Ke 586/22  PDFI SA Ke 586 22.pdf (245,29KB)
Symbol sprawy - 6116
Data orzeczenia – 30 marca 2023 r.
Przedmiot sprawy -  podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Sygn. akt - II SA/Ke 656/22 PDFII SA Ke 656 22.pdf (196,18KB) 
Symbol sprawy - 6391
Data orzeczenia – 14 marca 2023 r.
Przedmiot sprawy -  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Sygn. akt - II SA/Ke 272/22 PDFI SA Ke 272 22.pdf (253,41KB)
Symbol sprawy - 6118
Data orzeczenia – 25 sierpnia 2022 r.
Przedmiot sprawy -  zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

 

Sygn. akt – I SA/Ke 148/22 PDFI SA Ke 148 22.pdf (262,22KB)
Symbol sprawy - 6042
Data orzeczenia – 9 czerwca 2022 r.
Przedmiot sprawy -kara pieniężna za urządzanie gier na automatach poza kasynem