Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry i archiwa

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w sekretariatach sądowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • Repertoria
 • Dzienniki korespondencji
 • Zbiory wokand,
 • Księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki)

Repertoria służą do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią one również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt.

Prowadzi się repertoria:

 • „SA” – dla spraw, o których mowa w art. 3 par. 2 pkt 1-7, art. 3 par. 2a i art. 3 par. 3 ustawy spraw o wymierzenie grzywny lub zastosowanie środka  w celu wykonania orzeczeń sądu oraz dla spraw wszczętych na skutek skarg o wznowienie postepowania w tych sprawach;
 • „SAB” – dla spraw wszczętych na skutek skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy oraz dla spraw wszczętych na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;
 • „SPP” – dla wniosków o przyznanie prawa pomocy;
 • „SO” – dla innych spraw rozpoznawanych na podstawie przepisów ustawy

W każdym wydziale prowadzi się:

 • Wykaz spraw ze skarg na akty wymienione a w art. 3 par. 2 pkt 5-7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • Wykaz spraw w których postepowanie zawieszono,
 • Wykaz „SNP” do załatwiania spraw o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • Kontrolkę wysyłanych akt
 • Dziennik korespondencji, w którym rejestruje się skargi i inne środki zaskarżenia wniesione bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego,

Ponadto prowadzone są w porządku chronologicznym zbiory wokand z rozpraw oraz wykazy posiedzeń niejawnych,

Zbiór uporządkowanych chronologicznie spisów zdawczo-odbiorczych akt spraw przekazanych do archiwum zakładowego

Kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień  orzeczeń kończących postępowanie i załatwiania środków odwoławczych