Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW do przetrgu ZP05/06

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
         Informuję ,że w związku z otwarciem ofert w postępowaniu nr ZP-05/06 w dniu 05.09.2006r.o godzinie 11.30 w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”-stosownie do postanowień zawartych w art.92 i art.93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami., ( dalej ustawy): Zamawiający zawiadamia:
1. Oferta Centrum Komputerowego MICROMAN Sp.z o.o.,Al.Roździeńskiego 188B, 40-203 Katowice została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.1    Zestaw serwerowy szt.2 –załącznik nr 1 poz.1 do SIWZ: wykonawca nie określił modelu i producenta , do którego był zobowiązany zgodnie z SIWZ pkt. 13.1.1,
1.2    Zestaw serwerowy szt.1 –załącznik nr 1 poz.2 do SIWZ: wykonawca nie określił modelu i producenta , do którego był zobowiązany zgodnie z SIWZ pkt. 13.1.1,
2.        W wyniku dokonania oceny pozostałych ofert stwierdzono ,że cena oferty najkorzystniejszej z ofert ważnych przewyższa kwotę ,którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym działając zgodnie z art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”.
 
Na wyżej wymienione czynności Wykonawcom przysługuje prawo wniesienie protestu stosownie do postanowień zawartych w art. 180 ustawy.