Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Strona archiwalna

 

                                                                                                           

ZP-01/2014                                                                                       Kielce, 2014-04-30

 

                               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013r. poz. 907), informuje

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy PRO-PC Przemysław Cabaj, 05-074 Hipolitów,
ul. Leśna 38, cena oferty brutto 76984,14zł, która spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, którzy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium ocen ofert

(cena100%)

 Punktacja

Cena oferty brutto

1

FHU Intersell Waldemar Płonka 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Armii Krajowej 7C

 

95,54

 

80 574,84

2

PRO-PC Przemysław Cabaj, 05-074 Hipolitów, ul. Leśna 38,

 

100,00

 

76 984,14

3

CT ALFA sp. z o.o. ul. Sikorskiego 9

66-200 Świebodzin

 

84,23

 

91 389,00

4

ALLTECH sp. j. ul. Spółdzielcza 33,

09-407 Płock

 

97,18

 

79 212,00

5

SAMAXON, ul. Stolarska 10/7

43-190 Mikołów

 

95,87

 

80 299,32

6

CPU ZETO sp. z o.o. ul. Powstańców

Wielkopolskich 20, 58-500 jelenia Góra

 

92,58

 

83 148,98

7

Innovation In Technology sp. z o.o.

Ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg

 

94,37

 

81 573,60

8

Perfektus Plus sp. z o.o. 25-315 Kielce,

ul. Starodomaszowska 19

 

96,60

 

79 691,70

9

NET com Grzegorz Czerwiński,

ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce

 

93,93

 

81 954,90

10

FRAMKO 2, Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża nr 22

 

93,69

 

82 165,65

11

Complex Computers sp. z o.o.25-520 Kielce, ul. Targowa 18

 

89,47

 

86 038,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne

w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p. z. p. nastąpi po 07.05.2014r.

 

                                                                                   Dyrektor WSA w Kielcach

                              Leszek Dzierwa