Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dla wykonawców

Strona archiwalna

 


INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy:

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę sprzętu komputerowego dla WSA W Kielcach”-
numer ZP-01/2014

 

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 18.04.2014r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach. Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia brzmi następująco:

- Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie komputerów i monitorów wyposażonych w złącze DVI-D zamiast wymaganego DVI-I

 

Odpowiedź Zamawiającego

Nie. Zamawiający nie godzi się na zmianę przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Leszek Dzierwa

(kierownik zamawiającego)


 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dyrektor WSA
Data wytworzenia: 18.04.2014r.