Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontakt WSA Kielce

 Budynek WSA w Kielcach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10
25-366 Kielce

  
centrala telefoniczna: 41 340 52 00

 faks: 41 334 90 40

 e-mail:

 NIP: 657-26-20-103

REGON: 260006998

 KONTO BANKOWE, NBP O/Kielce: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed NRB kodu Polski "PL"

  Mapa dojazdu do WSA Kielce 

 

 godziny urzędowania:

 Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

    

Wydział Informacji Sądowej

Telefon 41 340 53 08

Czytelnia akt czynna w godzinach 8:00 do 15:00, pok. 126

 Kasa Sądu czynna od 8:30 do 12:30, pok. 124

Biuro podawcze czynne w godzinach 7:30-15:00, pok. 104

 


 PDFZarządzenie Nr 2.2022 Prezesa WSA w Kielcach z dnia 24.02.2022r. w spr. wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP.pdf 


 

Informacja o organizacji pracy 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
 

  1. Czytelnia akt przyjmuje interesantów w ograniczonym zakresie tj. po uprzednim umówieniu terminu pod numerem 41 34 05 308 lub poprzez e-mail: .   W czytelni może przebywać poza pracownikiem Sądu, jedna osoba.
  2. Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa oraz Przewodniczących Wydziałów Orzeczniczych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Skargi, petycje i wnioski można składać drogą elektroniczną lub na piśmie.

e-Wokanda

"e-Wokanda" stanowi skrócony wykaz spraw sądowych, w tym treści wydanych orzeczeń. 

Nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5 poz. 22 ze zm.).

Od dnia 9 listopada 2020 r. na e-wokandzie wykazane są wszystkie posiedzenia WSA w Kielcach, w tym posiedzenia niejawne. Wydane w sprawach orzeczenia widoczne są przez okres 30 dni licząc od daty wydania. 

e-Wokanda Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach dostępna jest pod adresem:

http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/kielce/