Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 12 Prezesa NSA z 15.12.14r.

Zarządzenie nr 12

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych
w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania

Na podstawie art. 17 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz.. 1647) w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§1.

 1. Wojewódzkie sądy administracyjne dzielą się na wydziały orzecznicze tworzone na podstawie, ustalonych w przepisach o biurowości, kryteriów rzeczowo - problemowych określających przedmiot spraw sądowoadministracyjnych.
 2. Przedmiot spraw sądowoadministracyjnych oznacza się według symboli spraw, zwanych dalej „symbolami”.

§2.

 1. Wojewódzkie Sądy Administracyjne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Szczecinie dzielą się na dwa wydziały orzecznicze, oznaczone liczbami rzymskimi I i II.
 2. W Wojewódzkich Sądach Administracyjnych w Olsztynie, Rzeszowie i Szczecinie;
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 602, 611, 622, 630, 637, 653 i 655;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 i 654;
 3. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2.
 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku:
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 602, 604, 611, 622, 630, 637, 653 i 655;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 i 654;
 3. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2.
 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy i Opolu:
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 602, 611, 622, 630, 637 i 653;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624,   625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654 i 655;
 3. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2.
 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim:
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 611 i 630;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610,   612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622,           623,    624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653,       654 i 655;
 3. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2.
 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach:
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 602, 611, 622, 630, 637, 653 i 655;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 i 654;
 3. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy, dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2.

§3.

1. Wojewódzkie Sądy Administracyjne w Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Łodzi dzielą się na trzy wydziały orzecznicze, oznaczone liczbami rzymskimi I, II i III.

 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku:
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 611, 653 i 655;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 607, 609, 610, 613, 615, 616, 618, 628, 629, 634, 635, 636, 647, 648, 649 i 650;
 3. do wydziału III należą sprawy objęte symbolami 602, 603, 604, 605, 606, 608, 612, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 631, 632, 633, 637, 645,646, 651, 652 i 654;
 4. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2 albo do wydziału III, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 3.
 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie:
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 611, 653 i 655;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 607, 609, 610, 613, 615, 616, 618, 628, 629, 634, 635, 636, 647, 648, 649 i 654;
 3. do wydziału III należą sprawy objęte symbolami 602, 603, 604, 605, 606, 608, 612, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 631, 632, 633, 637, 645, 646, 650, 651 i 652 oraz sprawy objęte symbolem 6110 w przypadku gdy rozstrzygnięcie w sprawach podatku od towarów i usług (6110) wydał Dyrektor Izby Celnej;
 4. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2 albo do wydziału III, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 3.
 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie:
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 611 i 653;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 607, 609, 610, 613,615,616, 618, 628, 629, 632, 634, 635, 636, 647, 648, 649, 650 i 654;
 3. do wydziału III należą sprawy objęte symbolami 602, 603, 604, 605, 606, 608, 612, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 631, 633, 637, 645,646, 651, 652 i 655;
 4. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2 albo do wydziału III, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 3.
 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi:
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 6110, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6119, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535 i 6539;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 607, 609, 610, 613, 615, 616, 618, 628, 629, 632, 634, 635, 636, 647, 648, 649 i 650;
 3. do wydziału III należą sprawy objęte symbolami 602, 603, 604, 605, 606, 608, 6111, 6118, 612, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 631, 633, 637, 645, 646, 651, 652, 6536, 6537, 654 i 655;
 4. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2 albo do wydziału III, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych, symbolami wymienionymi w pkt 3.

§4.

 1. Wojewódzkie Sądy Administracyjne w Gliwicach, Poznaniu i Wrocławiu dzielą się na cztery wydziały orzecznicze, oznaczone liczbami rzymskimi I, II, III i IV.
 2. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach: .
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119 i 653;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 603, 605,607, 609, 610, 612, 613,615,616, 618, 628 i 629;
 3. do wydziału III należą sprawy objęte symbolami 602, 604, 606, 608, 6110, 6111, 617, 622, 623, 625, 630, 635, 637, 646, 651, 652 i 655;
 4. do wydziału IV należą sprawy objęte symbolami 614, 619, 620, 621, 624, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 636, 645, 647, 648, 649, 650 i 654;
 5. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2 albo do wydziału III, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 3 albo do wydziału IV, jeżeli ich. przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 4.
 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu:
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 6042, 6110, 6112, 6113, 6114, 6115, 6117, 6118, 6119, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535 i 6539;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 6040, 6041, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 605, 606, 607,608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 i 654, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się na litery od A do M;
 3. do wydziału III należą sprawy objęte symbolami 602, 603, 6111,6116, 630, 6536, 6537 1655;
 4. do wydziału IV należą sprawy objęte symbolami 601, 6040, 6041 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 i 654, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się na litery od N do Ż;
 5. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2 albo do wydziału III, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 3 albo do wydziału IV, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 4.
 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu:
 1. do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 611;
 2. do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 601, 605, 606, 607, 609, 610, 612, 613, 615, 616, 618, 628 i 629;
 3. do wydziału III należą sprawy objęte symbolami 602, 603, 604, 608, 617, 622, 623, 625, 626, 627, 630, 631, 635, 637, 646, 651, 652, 653 i 655;
 4. do wydziału IV należą sprawy objęte symbolami 614, 619, 620, 621, 624, 632, 633, 634, 636, 645, 647, 648, 649, 650 i 654;
 5. sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 1 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 2 albo do wydziału III, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 3 albo do wydziału IV, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w pkt 4.

§5.

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dzieli się na osiem wydziałów orzeczniczych, oznaczonych liczbami rzymskimi I, II, III, IV, V, VI i VII oraz VIII

 

Wydział Zamiejscowy w Radomiu.

 1. Do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6076, 6079, 610, 628, 629 i 632, z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 614, 619, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6219, 624, 626, 6311, 6312, 6313, 6319, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6339, 647, 648, 649, 650 i 654, z zastrzeżeniem ust. 9.
 3. Do wydziału III należą sprawy objęte symbolami 6110, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118 i 6119, z zastrzeżeniem ust. 9.
 4. Do wydziału IV należą sprawy objęte symbolami 605, 609, 6120, 6121, 6122, 6123, 6129, 613, 615, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6168, 6169, 618, 627, 634 i 645, z zastrzeżeniem ust. 9.
 5. Do wydziału V należą sprawy objęte symbolami 602, 6042, 6111, 6167, 630, 653 i 655, z zastrzeżeniem ust. 9.
 6. Do wydziału VI należą sprawy objęte symbolami 6017, 6033, 6035, 6037, 6038, 6040, 6041, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 606, 6075, 608, 6124, 617, 6203, 6204, 622, 623, 625, 6310, 6338, 635, 637, 646, 651 i 652, z zastrzeżeniem ust. 9.
 7. Do wydziału VII należą sprawy objęte symbolami 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6018, 6019, 6030, 6031, 6032, 6034, 6036, 6039, 6200, 6201, 6202, 6205, 6209 i 636, z zastrzeżeniem ust. 9.
 8. Do wydziału VIII należą sprawy określone w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Dz. U. Nr 256, poz. 2144 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 689).
 9. Sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do wydziału I, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w ust. 2 albo do wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych w ust.       3          albo     do wydziału III,   jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych w ust.    4 albo    do wydziału IV,        jeżeli   ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych w ust. 5 albo do wydziału V, jeżeli   ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych w ust. 6 albo do wydziału VI,  jeżeli   ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych w ust. 7 albo  do wydziału VII, jeżeli   ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych w ust. 8 albo do wydziału VIII, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin w sprawach wymienionych w ust. 9.

Sprawy, zarejestrowane przed dniem wejścia w życie zarządzenia w wydziałach orzeczniczych, które należą do zakresu działania innego wydziału, przekazuje się do właściwego wydziału, z wyjątkiem spraw, w których wyznaczono termin rozprawy,

 1. Do przekazania spraw stosuje się § 57 ust, 1 zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych[1].

§7.

Traci moc zarządzenie nr 15 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania.[2]

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

 

 

[1] wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Prezesa NSA nr 12 z dnia 18 czerwca 2004 r., nr 17 dnia 5 października 2004 r., nr 23 z dnia 15 grudnia 2004 r., nr 6 z dnia 20 kwietnia 2005 r., nr 6 z dnia 10 maja 2007 r.s nr 9 z dnia 11 lipca 2007 r., nr 15 z dnia 4 grudnia 2007 r., nr 5 z dnia 9 kwietnia 2010 r., nr 14 z dnia 2 sierpnia 2010 r,, nr 3 z 31 marca 2011 r., nr 20 z 14 listopada 2012 r., nr 2 z 14 stycznia 2013 r. oraz nr 6 z 17 czerwca 2014 r.

[2]  wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 3 Prezesa NSA z dnia 31 marca 2011 r., nr 4 z dnia 12 maja 2011 r., nr 16 z dnia 3 października 2011 r., nr 13 z dnia 28 czerwca 2012 r, oraz nr 8 z dnia 28 lipca 2014 r.