Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach


           Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach informuje, że posiada następujące zbędne składniki majątku ruchomego, które mogą być przekazane nieodpłatnie bez obowiązku zwrotu innej jednostce budżetowej, instytucji gospodarki budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego bądź mogą być przekazane w formie darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art.2 ustawy z dn.7 września1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256,poz.252, z późn. zm. ) niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą ,leczniczą, oświatową, naukowa, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.
 

·Komputer PC Fujitsu Siemens szt-3 (data zakupu:27.07.2005r.)
·Serwery Optimus Server VE400 G5 szt.2 (data zakupu:20.12.2006r.)
·Serwer Optimus Server VE400 G6 szt.1 (data zakupu:26.06.2006r.)
·Serwer Sun Fire v240 szt.1 (data zakupu:31.05.2006r.)
·Monitor LCD Samsung 710N 17” szt-2 (data zakupu: 27.07.2005r.)
·Monitor Kineskop SUN 17” szt-1 (data zakupu: 31.05.2006r.)
·Monitor LCD Benq 17” szt-2 (data zakupu: 26.06.2006r.)
·Streamer Sun szt-1 (data zakupu: 31.05.2006r.)
·Monitor LCD 17”Fujitsu Siemens szt-3 (data zakupu:27.07.2005r.)
·Monitor LCD NEC 15” szt. 1 (data zakupu:17.11.2006r.)


W sprawie ewentualnego przekazania w/w urządzeń należy się kontaktować z Dyrektorem WSA w Kielcach tel. 041/ 34 05 411.